Anunt pentru ocuparea a 1 (un) post contractual de executie vacant de muncitor calificat I Zugrav vopsitor, in baza H.G. 286/2011

Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:
-in data de 13.09.2019– proba scrisă,
-in data de 19.09.2019. -interviul/proba practica.

Descarca anunt

Anunt privind selectia dosarelor de inscriere la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant Muncitor calificat I- Zugrav vopsitor, in cadrul compartimentului Baza Sportiva.