GDPR

CSN Poiana Brasov aplica prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. In acest sens va informam si va rugam sa consultati:

Politica de utilizare cookie-uri.

Politica de confidentialitate.

Regulamentul pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal.

Analiza incidentelor de integritate 01.01-31.12.2021.

Inventar masuri transparenta.

Plan de integritate.

Codul de etica.

Program de dezvoltare.

Registrul riscurilor.

Raport de evaluare a incidentelor de integritate.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020.