Anunt pentru ocuparea a unui post contractual de executie de Manipulant bunuri I, in baza H.G. 286/2011

Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:
-in data de 04.11.2019 ora 10:00 – proba scrisă,
-in data de 08.11.2019 ora 10:00 – interviul/proba practica.

Descarca anunt