Anunt pentru ocuparea a 2 (doua) posturi contractuale de executie vacant de Economist IA, in baza H.G. 286/2011

Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:
-in data de 04.11.2019 ora 12:00 – proba scrisă,
-in data de 08.11.2019 ora 12:00 – interviul/proba practica.

Descarca anunt